SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR

PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(SPECIALIST QARKU SHKODËR)

Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndërtimi” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Shiko dokumentin e shpalljes