Romir Saraçi 37 vjeç, kryefamiljar, banues në Tiranë, me profesion Shofer, me njohuri shumë të mira të gjuhës turke, është regjistruar në zyrën e Punës Tiranë, në Muajin Maj. Më 24 nëntor 2014, mundësuam punësimin e tij në kompaninë Prestigjioze ” Devolli Hydro Power “, që po ndërton hidrocentralin e Banjës, si shofer i drejtuesit të Kantierit (Turk) .
Suksese Romir!
Nga stafi i Zyrës së Punës Tiranë!