Tiranë, më 29. 03. 2013

 

DEKLARATE PËR SHTYP

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, në përgjigje të akuzave të ngritura në media lidhur me Drejtorin e Drejtorisë Rajonale të Punësimit, Korçë, z. Florenc Tabaku, informon se:

 

– Z. Florenc Tabaku nuk ka bërë asnjë ditë burg dhe nuk ka paguar asnjë gjobë.

– Bashkëlidhur një kopje e skanuar e Dëshmisë se Penalitetit të z. Tabaku, e datës 12 Dhjetor 2011.

 

Shërbimi Kombëtar i Punësimit është i gatshëm të ofrojë çdo informacion dokument ëe nevojshëm lidhur me këtë çështje.

 

Dëshmi oenaliteti_Florenc_Tabaku SHKARKO DOKUMENTIN