Lubjana Bala . Regjistruar ne Zyren e Punes Gjirokaster me 10.04.2014. Iu propozua Kurs Formimi Profesional per rrobaqepese, te cilin e zhvilloi ne muajt Prill-Korrik.
Pas perfundimit te kursit Zyra e Punes ndermjetesoi dhe filloi pune te firma fason “Design Aparel” ku ndihet shume e kenaqur. Suksese Lubjana!