Përshëndetje. Unë jam Kristina. Jam përfshirë në një program intershipi të Zyrës së Punës Tiranë, në fund të këtij programi jam punësuar në një bankë të nivelit të dytë me kontratë të rregullt. Jam shumë e lumtur me këtë punë. Faleminderit