1. Përgjegjës në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Njësinë Administrative Kashar, kategoria e pagës III-b.
  2. Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Publike ne Njësinë Administrative Bërzhitë, kategoria e pagës III-a/1;
  3. Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Publike ne Njësinë Administrative Krrabë, kategoria e pagës III-a/1.
  4. Përgjegjës në Zyrën e Urbanistikës dhe Infrastrukturës në Njësinë Administrative Vaqarr, kategoria e pagës III-b.
  1. Përgjegjës në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Njësinë Administrative Krrabë, kategoria e pagës III-b.
  2. Specialist “Shkenca Inxhinierike” niveli i diplomës Master Profesional,

Lexo me shume