SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR

PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(INSPEKTOR QARKU BERAT)

Lloji i diplomës “Arsim i Lartë” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Shiko dokumentin e shpalljes