Tryezë e Rrumbullakët e Partnerëve Sociale. “Përmirësimi i ndërveprimit ndërmjet aktorëve kyç të formimit profesional dhe tregut të punës”, në kuadër të projektit “Fuqizimi i rrjetit e bën tregun e punës të funksionojë!”. Organizata implementuese “Dev Aid”, në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Publik Nr. 4.
Gjithashtu, kontribuese e rëndësishme e proçesit, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Tiranë.