Përshëndetje. Unë jam Kristina. Jam përfshirë në një program intershipi të Zyrës së Punës Tiranë, në fund të këtij programi jam punësuar në një bankë të nivelit të dytë me kontratë të rregullt. Jam shumë e lumtur me këtë punë. ... më shumë

Quhem Redion Karriqi. Jam diplomuar për Administrim Biznes pranë Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Tiranës. Ashtu si shumë studentë të tjerë dhe unë u paraqita pranë Zyrës së Punës dhe kam filluar si menaxher pranë një kompanie private... më shumë

Quhem Sokol Murataj, në vitin 2013 u diplomova në Fakultetin e Drejtësisë si jurist. Në bazë të politikave sociale të Ministrisë së Mireqënies Sociale, dëgjova se kishte program për punësimin e personave me aftësi të kufizuar dhe iu drejto... më shumë

Quhem Dëshire Murataj, jam 23 vjeçe. Pas përfundimit të arsimit të lartë 3-vjeçar parashkollor, iu drejtova Zyrës së Punës Durrës për një mundësi punësimi. Pas disa intervistave të zhvilluara, jam punësuar për herë të parë në kopshti... më shumë