NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE   Kontrolli i Lartë i Shtetit  shpall konkursin për vende të lira pune: I. Për 2 (dy) vend në pozicionin e Audituesit në Departament Auditimi. Lexo më shumë Njoftimi vende te lira 2 auditues Kontrolli i Lartë i ... më shumë

Lloji i diplomës “Veterinari”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”     1 (një) Specialist, veteriner” në Drejtorinë e Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Shëndetit Publik Kategoria e pagës IV-b.     Të nderuar Apli... më shumë

                                                       NJOFTIM PËR PUNËSIM                         Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në kuadrin e përgatitjeve për Zgjedhjet për ... më shumë

“Plani vjetor  i pranimeve në shërbimin civil të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve së Republikës së Shqipërisë” Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, date 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Neni 18 “Plani vjetor i pranimit në shërbimi... më shumë