NJOFTIM   Njoftim për kandidatin që do të testohet me shkrim dhe me gojë për pozicionin e punës Specialist (inspektor)  nëDrejtorinë e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve.             NëzbatimtëLigjit nr.15... më shumë

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)     Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Vendimit nr.243 datë 18.03.201... më shumë

Lista e fituesve te kandidateve qe do konkurojne per pranimin ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive pas verifikimit paraprak BASHKIA KUKES Kandidatet fitues per pranimin ne Sherbimin Civil Nr. Emri Mbiemri 1 RAMIZ HERENI 2 LEK DEDA 3 SELMAN SPAHIU 4... më shumë