U inaugurua në Bashkinë e Vorës,  Zyra  e re e Punës. Në këtë bashki të re kanë qenë të shumta kërkesat e punëkërkuesve dhe bisnesit për të patur më afër shërbimin e pikëtakimit mes kërkesës dhe ofertës. Janë 37 mijë banorë në... më shumë

Në Ditën Botërore të Punës së Denjë, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë organizatoi aktivitetin me praninë e drejtuesve të Sindikatave Shqiptare dhe atyre të rajonit, pranë Kompanisë “Muka”, një kompani e re e shtrirë edhe në ... më shumë

Ministri i Mirëqënies Sociale dhe Rinise mori pjese  në aktivitetin e zhvilluar se bashku me Dhomën e Koblenzit. Zejtarët do të jenë të gjithë të grupuar në Dhomën Kombëtare të Zejeve, që do të ngrihet në të 61 bashkitë në vend. Mode... më shumë